Download E-books Arvet efter Arn (Swedish Edition) PDF

väl av både sin kung och sin unge frände och gick småskrockande ut ur rummet. Kungen vinkade då until eventually sig en av de ungsvenner som stod vid utgången och beställde upp junker Knut. De sade inte så mycket i väntan på Knut, kungen reste sig och sträckte och vred händerna ut och in så att det knakade i knogarna och talade med den kvarvarande ungsvennen om när och hur salt oxkött, lår från unga lamm och årets första färska hjortkött skulle bäras upp i tornet med allt vad därtill hörde. Birger satt dystert begrundande för sig själv och försökte förlika sig med sitt oblida öde. Den som var så gammal och säker på sig själv som Knut blev inte lätt att lära om från början vilket nog var vad som krävdes. Att lära de små på Forsvik var så mycket lättare därför att de trots pip och gnäll för sådant som smärtade ändå ville lära. Han fruktade att det ingalunda skulle bli på det sättet med Knut. Knut kom också dolskt bligande och linkande och det såg until eventually en början inte ut att finnas särdeles goda utsikter för kungens tanke att göra de televisionå fienderna until eventually vänner. males kung Erik lät sig inte nedslås det minsta av de båda junkrarnas sura miner som han inte ens låtsades lägga märke until eventually. until en början berättade han om krigen, om sin spirande kärlek until eventually drottning Rikissa och om höstens första lyckade jakt på hjort och svin och han hällde hela tiden på nytt öl hos de televisionå ofrivilliga gästerna. Senare när de börjat äta ledde han in sitt tankespår på de underbara krigets kunskaper som kommit until Norden med en Herrens tempelriddare, det som var förklaringen until de televisionå underbara segrarna vid Lena och Gestilren och det som än idag lärdes ut bland unga forsvikare, det som gjorde att folkungarna var så mycket bättre stridsmän än alla andra, särskilt until häst. Och simply därför, tillfogade han, hade han av omsorg om sin kära unga frände förbjudit strid until eventually häst mellan de televisionå eftersom den skulle ha blivit alltför ojämn. Sakta males säkert och med god hjälp av öl och vin tinade han upp deras fientlighet och retade Knuts nyfikenhet.

Rated 4.11 of 5 – based on 6 votes